Posts

Showing posts from August, 2015

Áp dụng quy luật 80/20 trong giao dịch Forex

Image
Quy luật 80/20 phổ biến trong nghiên cứu kinh doanh, bán hàng, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về quy tắc 80/20 được áp dụng cho giao dịch Forex và tác động tích cực đáng kể là "tâm lý 80/20" có thể có trên hiệu suất giao dịch như thế nào.

Quy luật 80/20. Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng một số ít người nắm giữ phần lớn số tiền của thế giới? Hoặc, làm thế nào mọi người có xu hướng làm việc trong một thời gian ngắn và đạt hiệu quả hơn so với làm việc trong một thời gian dài mà có năng suất thấp? Có một nguyên tắc cơ bản mà có thể được sử dụng để mô tả vấn đề như vậy, nó được gọi là nguyên tắc Pareto, hay “Quy luật 80 / 20”.


Một số bạn có thể quen thuộc với Quy luật 80 / 20, một số khác thì không. Đối với những bạn chưa nghe nói về quy luật này  hoặc cần tìm hiểu, theo Wikipedia, "nó được đặt tên sau khi kinh tế gia người Ý Vilfredo Pareto, quan sát vào năm 1906 rằng 80% diện tích đất ở Ý được sở hữu bởi 20% dân số, ông đã phát triển …