Cục dự trữ liên bang Mỹ - FED là gì?

Cục dự trữ Liên Bang Mỹ - FED là một trong các ngân hàng trung ương có sức ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới,  do hơn 90% các hoạt động ngoại hối đều có liên quan tới các cặp ngoại tệ có đồng Đô-la.

Cục dự trữ liên bang Mỹ - Fed
Cục dự trữ liên bang Mỹ - Fed
Ủy ban các thị trường mở Liên bang (FOMC - Federal Open Markets Committee) bao gồm 5 trong tổng số 12 vị chủ tịch của các Ngân Hàng dự trữ Liên bang khu vực và 7 thành viên của Hội đồng thống đốc chính là cơ quan quyền lực quyết định lãi suất của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ - FED. Các cuộc họp của FOMC diễn ra 8 lần một năm theo lịch trình đã được quyết định từ trước. Quyết định về lãi suất và lý do khiến nó được thay đổi hoặc giữ nguyên được công bố công khai sau khi cuộc họp diễn ra. Thường thì lý do lại được coi là quan trọng hơn bản thân quyết định về mức lãi suất vì nó cho phép người ta dự báo những thay đổi trong chính sách của FED trong tương lai cũng như những biến động lãi suất có thể xảy ra.

Chủ tịch Cục dự trữ liêng bang Mỹ - FED Bernanke
Chủ tịch Cục dự trữ liêng bang Mỹ - FED Bernanke


Mục tiêu của chiến lược của Cục dự trữ Liên bang là đảm bảo tăng trưởng kinh tế và ổn định giá cả trong dài hạn. Theo luật Ngân hàng trung ương, hệ thống dự trữ Liên bang Mỹ chỉ chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Điều đó có nghĩa là ngân hàng này phải báo cáo các hoạt động của mình với Hạ viện, một phần của Quốc hội Mỹ, một lần một năm và với Ủy ban Ngân hàng quốc nội hai lần một năm. Tuy nhiên, hội đồng thống đốc của cơ quan này không thuộc quyền kiểm soát của Quốc hội và như vậy mối ràng buộc giữa nó và Quốc hội không hề chi phối hoạt động của nó. Ben Bernanke đã thay thế huyền thoại Alan Greenspan vào tháng Một năm 2006 và điều hành Cục dự trữ Liên bang từ đó đến cuối năm 2013. Hiện tại người đang kế nhiệm ông là Bà Janet Yellen, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nắm quyền Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang.

Jannet - Jelen


Người đứng đầu Cục dự trữ Liên bang định kỳ báo cáo về tình hình kinh tế của đất nước cho Thượng viện. Sau khi FOMC nhóm họp và quyết định lãi suất của FED được công bố, chính nhân vật này sẽ là người đưa ra các báo cáo đánh giá về tình hình kinh tế cũng như những hành động mà Cục dự trữ Liên bang có thể sẽ thực hiện liên quan đến quá trình điều hành nền kinh tế. Hệ thống dự trữ Liên bang không sở hữu vàng hay ngoại tệ để đảm bảo cho các khoản vay hay các đợt phát hành tiền giấy của mình. Điều này có nghĩa là đồng đô-la sẽ chỉ có thể được dùng để đổi lấy dồng đô-la mà thôi. Toàn bộ các hoạt động hối đoái còn lại đều dựa trên thực tế là đồng đô-la Mỹ được chấp thuận như đồng tiền lưu thông cơ bản của thế giới.

Nguồn: Tổng hợp

Popular posts from this blog

Liệu Cà Phê có giúp bạn tăng vòng ngực?

Làm thế nào để tăng vòng 1 với kem bôi nở ngực

Làm thế nào để vòng 1 phát triển nhanh hơn